Telefon: 51 63 03 90 | Mobil: 45 83 06 52
Fax: 51 63 03 91
Org.nr.: 987 825 634 MVA
AV Systemdesign is the winner.
Flere og flere bedrifter velger å finansiere sitt utstyr gjennom leie. Årsakene til dette er mange:

Leasing - SpareBank 1 SR-Finans

Flere og flere bedrifter velger å finansiere sitt utstyr gjennom leie. Årsakene til dette er mange:

• SpareBank 1 SR-Finans finansierer utstyr i alle prisklasser. Det er ingen beløpsbegrensninger.
• I utgangspunktet kan alle typer driftsmidler leiefinansieres og tilpasses bedriftens behov.
• Bedriften kan enkelt, innenfor avtalerammen, endre eller oppgradere utstyret. Det sikrer til enhver tid muligheten for å disponere tidsmessig og funksjonelt riktig utstyr.
• Forenklet budsjettprosess
• Kapital frigjøres til andre formål og verken soliditet eller likviditet blir belastet.
• Det er normalt ikke krav til noen sikkerhet utover eiendomsrett i det finansierte utstyret.

Fakta om finansiering tilbud:
Hele beløpet er fradragsberettiget og dere betaler kun for bruksretten til utstyret i den avtalte leieperioden slik at eierforholdet blir av underordnet betydning.