Telefon: 51 63 03 90 | Mobil: 45 83 06 52
Fax: 51 63 03 91
Org.nr.: 987 825 634 MVA
AV Systemdesign is the winner.
Flere og flere bedrifter velger å finansiere sitt utstyr gjennom leie. Årsakene til dette er mange:

Ordbok

Ordboken inneholder ord og begreper som ofte benyttes i vår bransje.

Kom gjerne med spørsmål om ord som ikke er oppført eller forslag til utvidelse av listen.

ANSI lumen
Standardisert målemetode for å fastsette lysstyrken i en projektor. Lyset måles i 9 soner og gjennomsnittet av målingene angir lysstyrken.

BNC
God pluggstandard som brukes mest til videosignal. Pluggen har bajonettfeste og kobles til ved å skyve inn og vri. Pluggen er således rask å koble til og fra.

CD
Compact Disk - standard for digital lagring av musikk på plate. Platen kan kun brukes til avspilling (konservert) av musikk.

dB
En relativ måleenhet som oftest brukes til å måle støy eller lydtrykk. Det finnes flere måter å måle på og måleverdiene kan derfor ikke sammenlignes uten at målemetoden er oppgitt.

DLP
Digital Light Prosessing - en microbrikke med tusenvis av mikroskopiske, bevegelige speil. Hvert speil danner et bildepunkt og reflekterer lyset fra projeksjonslampen enten ut gjennom objektivet eller til en lysabsorbent. Brikken er utviklet og patentert av Texas Instruments.

Dolby
Oppfinner av støyreduksjonssystem for båndspillere og lydanlegg i kinoer. Flere standarder har blitt utviklet både for profesjonelle produkter (Dolby A) og konsumentprodukter (Dolby B og C).

Dolby er i dag kanskje mest kjent for sine flerkanalssystemer (Dolby Surround) som opprinnelig ble utviklet for å kode flere lydkanaler på stereo lydspor. I dag er Dolby Digital utbredt og brukes både på kinoer og på spillefilmer for hjemmebruk (DVD).

DVD
Digital Versatile Disk - standard for digital lagring på plate. Formatet benyttes først og fremst til "kjøpefilmer". Selv om platen har samme fysiske mål som en CD-plate, er den ikke kompatibel. DVD kan lagre større datamengder enn en CD-plate. Det finnes også flere standarder for innspilling på DVD. Noen av disse er DVD +R, DVD -R, DVD-ROM. Formatene er ikke 100% kompatible og det er uvisst hvilket format som blir det endelige.

interface
Tilpasningsenhet - betegnelsen benyttes ofte på enheter som skal tilpasse bildesignaler fra en PC til en projektor. Enheten kompenserer ofte også for signaltap i kabelen og forbedrer/stabiliserer dårlige signaler fra PC'er.

kontrast
Forholdstall mellom svart og hvitt. Når et kontrastforhold oppgis på en projektor, er det viktig å vite om målingene er gjort med full on/off, altså alt lys på og alt lys av eller på annen metode. Full on/off gir størst kontrast under måling, men angir ikke reell kontrast i bildet. Det finnes derfor også andre metoder f.eks. et "sjakkbrett" hvor man måler de svarte og hvite feltene. Denne metoden gir mer reelle måleresultater. Det er altså viktig å vite at målingene er utført på samme måte før man sammenligner måleresultater.

LCD
Liquid Crystal Display - ofte kalt flytende krystaller. Krystallene plasseres i en matrise hvor hver celle i matrisen danner et bildepunkt. Et XGA-panel har således 1024 punkter horisontalt og 768 punkter vertikalt, totalt 786432 punkter.

Hvert punkt kan enten åpne for lys eller stenge for lys. For å danne farger benyttes det ofte 3 paneler hvor hvert panel åpner/stenger for hhv. rødt, grønt og blått lys. Lyset samles i et prisme og føres ut gjennom objektivet.

matrisevelger
En matrisevelger består av en inngangsvelger og en utgangsvelger. Det er altså mulig å "route" et signal fra en bestemt inngang til en eller flere utganger. Det er vanligvis også mulig å samtidig "route" en annen inngang til en eller flere andre utganger. En matrisevelger kan altså veldig enkelt endre signalveien for video, data eller lyd uten å gjøre fysiske omkoblinger.

plasmaskjerm
En plasmaskjerm er bygget opp av en rekke små gassbobler som lyser opp når de får strøm. Hver boble danner et bildepunkt og alle bildepunktene kan til sammen danne et bilde.

Receiver
En mottaker. Betegnelsen benyttes oftest om radiomottakere med innebygd forsterker.

RS232
Standard for datakommunikasjon mellom f.eks. en PC og et eksternt apparat. RS232 er svært ofte aktuelt for styring av projektorer, kildevelgere, matriser og lignende.

SCART
Kontakttype for video og audio som ofte kalles Eurokontakt. Kontakttypen er laget for konsumentutstyr og er ikke spesielt robust. Det er derfor ikke laget for å plugges inn og ut mange ganger. Denne pluggtypen benyttes mye på videospillere, DVD-spillere og TV-apparater.

SVGA
Betegnelse for bildeoppløsning med 800 punkter horisontalt og 600 punkter (linjer) vertikalt.

SXGA
Betegnelse for bildeoppløsning med 1280 punkter horisontalt og 1024 punkter (linjer) vertikalt.

SpeakOn
Profesjonell kontakttype spesielt utviklet for høyttalere. Kontakten er veldig robust og låser når den er plugget i kontakten.

VGA
Video Graphics Array - standard for bildesignaler mellom PC og skjerm. Bildeoppløsningen er 640 punkter horisontalt og 480 punkter (linjer) vertikalt. Bildet overføres analogt med separate ledere for rødt, grønt og blått, samt digitalt (TTL) for horisontalt synkroniseringssignal og vertikalt synkroniseringssignal.

Standarder som SVGA, XGA og SXGA er alle videreutviklinger fra VGA, mens signaloverføringen er lik.

VHS
Video Home System - standard for hjemmevideo.

XGA
Betegnelse for bildeoppløsning med 1024 punkter horisontalt og 768 punkter (linjer) vertikalt.

XLR
Standard kontakt mest brukt til mikrofoner. Denne kontakttypen er svært robust og god å bruke. Kontaktene har stor kontaktflate slik at signalet overføres problemfritt. De fleste XLR plugger og kontakter låser når de plugges sammen.