Telefon: 51 63 03 90 | Mobil: 45 83 06 52
Fax: 51 63 03 91
Org.nr.: 987 825 634 MVA
AV Systemdesign is the winner.
Flere og flere bedrifter velger å finansiere sitt utstyr gjennom leie. Årsakene til dette er mange:

Tjenester

AV tekniske installasjoner:

• Smarte møterom
• Styrerom
• Auditorium
• Privat installasjoner
• LED skjermer

Serviceavtaler, konsulent tjeneste, utleie, leasing, opplæring, små og store prosjekter.
Med våre samarbeids partnere kan vi rigge scene lys, bilde og lyd.

LED Display
Smart Styrerom